Planu­jesz wymi­anę swo­je­go stare­go iPhone na nowy? Zan­im się zde­cy­du­jesz, zapoz­naj się z poniższą listą i upewnij się, że wszys­tkie Two­je ważne dane zostały usunięte z tele­fonu. Nie chce­my prze­cież, by infor­ma­c­je o nas trafiły w niepowołane ręce.