Szybkie zamówienie

Formularz został wysłany.

Szybkie zamówienie

Nie masz czasu złożyć zamówienia. My zrobimy to za Ciebie

* skontaktujemy się z Tobą w ciągu 15 min, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17.

Polityka zwrotów oraz reklamacji

 

Konsument - jest osobą fizyczną, która działa w celu niezwiązanym z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodem. Art. 22 Kodeksu Cywilnego (KC).

Przedsiębiorca - jest osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 

Zwroty należności wykonuje się tylko i wyłącznie na rachunek bankowy podany przez klienta na formularzu odstąpienia od umowy maksymalnie do 14 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia.

 

REKLAMACJA  - Usługi serwisowej

 

Serwis NaprawTelefon.pl udziela 3-miesięcznej gwarancji (w formie plomby gwarancyjnej) na wszelkie zrealizowane naprawy.

 • W przypadku wystąpienia usterki po naprawie w serwisie NaprawTelefon.pl uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu wygenerowania odbioru urządzenia.

              Przypominamy iż gwarancją jest objęta usługa oraz użyte części a nie cały telefon.

 

 • Urządzenie należy zapakować w oryginalne lub zastępcze opakowanie, wydrukować i wypełnić formularz reklamacyjny* oraz dołączyć go do przesyłki.    
  * Brak załączonego formularza do przesyłki może skutkować dłuższym czasem realizacji reklamacji.

 

 • Każde zgłoszenie reklamacyjne będzie rozparzone indywidualnie przez jednego z naszych techników w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.
 • * Zaraz po otrzymaniu ekspertyzy podejmiemy procedurę reklamacyjną i będziemy na bieżąco informowali o jej realizacji.

 

 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji serwis NaprawTelefon.pl zobowiązuje się wyeliminować usterkę.

 

 • W przypadku gdy usterka nie została wykryta lub jest wynikiem użytkowania urządzenia nie zgodnie ze specyfikacją producenta. Właścicielowi zostaną naliczone koszty transportu (odbiór urządzenia oraz jego dostarczenie) zgodne z cennikiem przesyłek.

 

Ogólne warunki

 

 1. Klient ma prawo reklamować zakupiony usługę lub towar w trakcie trwania gwarancji pod warunkiem, że uszkodzone lub zużyte części zostały objęte gwarancją.
 2. Przed wysłaniem wadliwego towaru konieczne jest wypełnienie formularza reklamacyjnego i załączenie go do przesyłki.
 3. Do przesyłki zwrotnej należy koniecznie załączyć dowód zakupu, tj. oryginał paragonu lub kserokopię faktury VAT.
 4. Na rozpatrzenie reklamacji serwis ma 14 dni roboczych.
 5. W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy: biuro@naprawtelefon.pl w godzinach 9:30-16:30.

   Pobierz formularz reklamacyjny  

 

 

 • przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się z biurem obsługi klienta serwisu NaprawTelefon.pl -biuro@naprawtelefon.pl w celu wyjaśnienia sprawy

 

GWARANCJA - Części serwisowe oraz akcesoria

 

Serwis NaprawTelefon.pl udziela 6-miesięcznej gwarancji (w formie plomby gwarancyjnej) na zakupiony towar.

Warunki gwarancji

 • konieczne jest zachowanie paragonu lub FV za zakup towaru do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.
 • w przypadku naruszenia plomby gwarancyjnej, roszczenie gwarancyjne zostanie odrzucane.


JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

Solidnie zapakuj urządzenie dołączając do niego dokument zakupu towaru (paragon lub FA-VAT) i pismo reklamacyjne, w którym opiszesz powody reklamacji, a także adres zwrotny oraz dane kontaktowe.

Odeślij towar na adres:
NaprawTelefon.pl
Królowej Jadwigi 29D
34-400 Nowy Targ

W przypadku uznanej reklamacji zawracamy tylko i wyłącznie koszt przesyłki listem poleconym według taryfikatora Poczty Polskiej.


SKŁADANIE REKLAMACJI
 

 • przy zakupie towaru upewnij się, czy nie jest uszkodzony i posiada wszystkie elementy.
 • serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w trakcie samodzielnego montażu.
 • serwis rozpatruje poprawnie złożone reklamacje niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. W przypadku uznania reklamacji przez serwis NaprawTelefon.pl, Klient otrzyma informację dotyczącą sposobu i trybu jej realizacji drogą mailową.
 • przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się z biurem obsługi klienta serwisu NaprawTelefon.pl - biuro@naprawtelefon.pl w celu wyjaśnienia sprawy.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt. W przypadku odmowy jego przyjęcia przez klienta będzie przechowywany przez sprzedawcę nie dłużej niż 30 dni.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA - SPRZEDAŻY

 

Klient dokonujący zakupu towaru za pośrednictwem serwisu NaprawTelefon.pl może odstąpić  od umowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru.

JAK ODSTĄPIĆ OD UMOWY KUPNA - SPRZEDAŻY

Sprawdź czy odesłany towar znajduje się w stanie niezmienionym, nie nosi śladów użytkowania, nie był kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony oraz posiada plomby gwarancyjne w stanie nienaruszonym. Dotyczy to również oryginalnego opakowania produktu.

Solidnie zapakuj towar dołączając do niego dokument zakupu(paragon lub FA-VAT) i formularz odstąpienia od umowy, w którym podasz swój adres, a także dane oraz nr konta bankowego na które zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

Odeślij towar na adres:
NaprawTelefon.pl
Królowej Jadwigi 29D
34-400 Nowy Targ

Reklamowany towar Klient odsyła na własny koszt dowolną formą transportu.

Zwroty należności wykonuje się tylko i wyłącznie na rachunek bankowy podany przez klienta na formularzu odstąpienia od umowy maksymalnie do 14 roboczych od pozytywnego rozpatrzenia.